fellowes logo

CZAS
ZADBAĆ O ZDROWIE

Odbierz do 230zł zwrotu

przy zakupie wybranych rozwiązań ergonomicznych

JAK UZYSKAĆ ZWROT W PROMOCJI CASHBACK?

 • KROK 1
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

  Potrzebne będą:

  • Skan dowodu zakupu urządzenia

  • Kompletne i poprawne dane dotyczące konta bankowego

 • KROK 2
  Załącz do formularza skan dowodu zakupu urządzenia.
 • KROK 3
  Zwrot zostanie przelany na podany numer konta bankowego po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 • KROK 4
  Kontakt
Proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola oznaczone *
Dane osobowe
*
*
*
*
*
*
*
*
Polska
*
*
Dane konta bankowego
*
*?
*?
*
Wprowadź dane właściciela rachunku bankowego
Dane dotyczące produktu
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
?
Skąd dowiedzieli się Państwo o tej promocji? (proszę wybrać jedną odpowiedź)
Czy poleciłby Pan/Pani ten produkt przyjacielowi lub znajomym? 0 – zdecydowanie nie, 10 – zdecydowanie tak (Proszę wybrać jedną odpowiedź)
Zaktualizowano 11:57 / 01-lip-2022

Warunki  promocji - cashback rozwiązania ergonomiczne Fellowes

 

Uprawnienia

1. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (ostatni dzień, w którym można dokonać zakupu produktów objętych promocją). W promocji mogą wziąć udział obywatele: Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii („Rynki uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyłączeniem pracowników Fellowes i ich najbliższej rodziny, dystrybutorów Fellowes i ich pracowników oraz osób w jakikolwiek sposób zawodowo związanych z tą promocją.

 

2. Przystępując do promocji, uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz uważa się, że zapoznał się z polityką prywatności Fellowes, dostępną pod adresem: https://fellowes.pl/polityka-rodo.html i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym do celów realizacji niniejszej promocji.

 

Oferta promocyjna

3. Warunki promocji:

 

a. Uczestnik promocji musi nabyć przynajmniej jedno (1) rozwiązanie (produkt)ergonomiczne Fellowes z poniższej listy promocyjnej w okresie trwania promocji:

 

8055201

Podnóżek profesjonalny Hana™ - czarny

90 zł

8055801

Podnóżek profesjonalny Hana™ - biały

90 zł

8064101

Podnóżek Heavy Duty Professional Series™

60 zł

8070901

Profesjonalny podnóżek chłodząco - grzewczy - Professional Series™

45 zł

8035001

Podnóżek MICROBAN® Office Suites™

45 zł

8041801

Podpórka pod plecy profesjonalna - Professional Series™

45 zł

8026401


Podpórka pod plecy Back Angel™

45 zł

8060501

Podstawa pod monitor Hana™ - czarna

90 zł

8064201


Podstawa pod monitor Hana™ - biała

90 zł

9731201


Podstawa pod monitor i dokumenty Clarity™

60 zł

9731101

Regulowana podstawa pod monitor Clarity™

60 zł

8064301

Podstawa pod laptop Hana™ - czarna

90 zł

8064401

Podstawa pod laptop Hana™ - biała

90 zł

9731401

Podstawa pod laptop Clarity™

45 zł

5010501

Podstawa pod laptop HYLYFT™

45 zł

8024602

Profesjonalna podstawa z USB pod notebook - Professional Series™

45 zł

8042501

Ramię na 2 monitory Platinum Series™ (czarne)

90 zł

8056301

Ramię na 2 monitory Platinum Series™ (białe)

90 zł

8056501

Ramię na 2 monitory Platinum Series™ (srebrne)

90 zł

8042601

Ramię na 3 monitory Platinum Series™

115 zł

8043301

Ramię na 1 monitor Platinum Series™ (czarne)

60 zł

8056201

Ramię na 1 monitor Platinum Series™ (białe)

60 zł

8056401

Ramię na 1 monitor Platinum Series™ (srebrne)

60 zł

8043401

Ramię na 2 monitory pionowe Platinum Series™

90 zł

0007901

Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus™ - czarne

230 zł

0009901

Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus™ - białe

230 zł

8707101

Mata do pracy stojącej ActiveFusion™

60 zł

9894901

Ergonomiczna mysz pionowa Penguin® - bezprzewodowa, mała

45 zł

9894701

Ergonomiczna mysz pionowa Penguin® - bezprzewodowa, średnia

45 zł

9894501

Ergonomiczna mysz pionowa Penguin® - bezprzewodowa, duża

45 zł

9894801

Ergonomiczna mysz pionowa Penguin® - przewodowa, mała

35 zł

9894601

Ergonomiczna mysz pionowa Penguin® - przewodowa, średnia

35 zł

9894401

Ergonomiczna mysz pionowa Penguin® - przewodowa, duża

35 zł

 

 

b. Aby zarejestrować zgłoszenie, wejdź na stronę www.fellowes-promotion.com i utwórz konto uczestnika, podając swoje dane osobowe i numer konta bankowego w formularzu rejestracyjnym. Po udanej rejestracji otrzymasz unikalne dane do logowania na swoje konto w serwisie. Serwis może być wykorzystywany do rejestracji wielu zgłoszeń i monitorowania statusu już istniejących.

 

Zgłoszenie wymaga przesłania faktury / paragonu potwierdzającego zakup produktów objętych promocją (z listy wskazanej w punkcie 3a) w okresie obowiązywania promocji.

 

c. Na przesłanie zgłoszenia masz 45 dni kalendarzowych od daty zakupu. Ostatnim dniem rejestracji zgłoszeń jest 14 lutego 2023 r.

 

d. Uczestnik promocji może zarejestrować maksymalnie 25 produktów przypadających na osobę / firmę / numer konta bankowego. 

 

e. Zgłoszenie zostanie uznane za ważne jeżeli uczestnik poprawnie i w pełni wypełnił formularz rejestracyjny, poprzez który zgłosił co najmniej jeden (1) produkt objęty promocją, zakupiony w okresie trwania promocji na terenie kraju objętego promocją i posiada dowód jego zakupu. Dowód zakupu musi wyraźnie wskazywać: datę zakupu, nazwę Produktu(-ów) Promocyjnego(-ych) oraz cenę zakupu. („Potwierdzenia zamówień” i „Powiadomienia o wysyłce produktu” nie są akceptowane). 


Jeśli uczestnik spełni powyższe wymagania, wówczas będzie mu przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu części z sumarycznej ceny zakupu zgłoszonych produktów.

 

4. Jeśli zwrócisz zgłoszone w promocji produkty sprzedającemu z jakiegokolwiek powodu (z wyjątkiem wady fabrycznej) oznacza, to że nie kupiłeś przynajmniej jednego produktu objętego promocją i nie będziesz uprawniony do otrzymania zwrotu części ceny zakupu.

 

5. Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich przesłania. Zwrot pieniędzy powinien zostać dokonany w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem poprawności zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

6. Płatność będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy uczestnik dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty i dane do przetworzenia zgłoszenia. Płatność może być dokonana tylko na krajowe konto bankowe.

 

7. Realizacja promocji jest uzależniona od dostępności produktów objętych promocją i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Ponadto promocja nie może być łączona z żadną inną promocją Fellowes.

 

Dane osobowe

8. Zwróć szczególną uwagę na pole potwierdzające wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko w celu realizacji tej promocji tak długo, jak jest to konieczne do jej realizacji.

9. Dane uczestników nie będą przekazywane stronom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji promocji. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia jest firmą wyznaczoną przez Fellowes do obsługi tej promocji.

 

10. Firmą przetwarzającą Twoje dane jest Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF, Wielka Brytania. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Organizatora: https://fellowes.pl/polityka-rodo.html

 

11. W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych.

 

12 . Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji jako uczestnik.

 

Pozostałe postanowienia

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w komunikacji elektronicznej między uczestnikiem i adresami internetowymi wykorzystywanymi na potrzeby tej promocji.

 

15. Próba wykorzystania przez uczestnika fałszywego dowodu zakupu lub użycie tego samego dowodu zakupu w kilku zgłoszeniach spowoduje dyskwalifikację uczestnika, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zgłoszenia do odpowiednich władz.

 

16. Ze względu na wyjątkowe okoliczności poza kontrolą organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub regulaminu na każdym etapie promocji. W przypadku takich zmian organizator będzie starał się zminimalizować ich wpływ na uczestników promocji w celu uniknięcia niepotrzebnego rozczarowania.

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczania informacji na temat produktów objętych promocją i szczegółów dotyczących promocji zarejestrowanym uczestnikom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

18. Regulamin promocji jest opublikowany na stronie promocji, adres strony podano w punkcie 3b powyżej.

 

19. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej zapisów Regulaminu będą oparte na prawie angielskim, a spory dotyczące promocji rozwiązywane będą przed sądami w Anglii i Walii na zasadzie wyłącznej jurysdykcji.

 

20. Jeśli jakiekolwiek część postanowień Regulaminu promocji zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, nie wpłynie to na dalsze obowiązywanie pozostałych postanowień.

 

21. Uczestnicząc w tej promocji, potwierdzasz, że zaakceptowałeś i zapoznałeś się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie i formularzu rejestracyjnym.

 

22. Organizatorem promocji jest: Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Wielka Brytania

* Potwierdzam, że przeczytałem/am i akceptuję Warunki tej promocji. Zgadzam się z polityką prywatności.
Jeśli chce Pan/Pani otrzymywać informacje o kolejnych promocjach Fellowes, proszę zaznaczyć to pole.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od Fellowes, prosimy o kontakt pod adresem fellowes-unsubscribe@promotion-support.com

Produkty